Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-03-20 14:55:53 Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
2 2019-03-15 08:25:02 TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – MARZEC 2019 r. TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU - MARZEC 2019R. * Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku - 19.03.2019 r. godz. 14.30 (miejsce: biuro Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku),… Szczegóły
3 2019-03-13 14:29:47 Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie" Szczegóły
4 2019-03-13 14:23:48 Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)" Szczegóły
5 2019-03-12 16:00:29 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.3.2019 z dnia 11.03.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 464 w obrębie Pęperzyn, na terenie działek nr 411, 459, 464 obręb Pęperzyn, gm. Więcbork Szczegóły
6 2019-03-12 15:33:05 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.23.2018 z dnia 08.03.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej ul. Zlotowska Witunia - Więcbork, na terenie działek nr ewid. 2/4 obręb 4, m. Więcbork, nr ewid. 285 obręb 2, m. Więcbork, nr ewid. 534/2, 491 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
7 2019-03-11 14:54:23 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.7.2019) Szczegóły
8 2019-03-11 14:41:09 Przetarg nieograniczony na zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) Szczegóły
9 2019-03-07 14:33:38 Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.51.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
10 2019-03-07 14:27:30 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.24.2018 z dnia 06.03.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Borzyszkowo, na terenie działek nr ewid. 55, 52, 51 obręb Borzyszkowo, gm. Więcbork Szczegóły
« 1 2 3 4 374 375 376 »