Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-10-15 12:18:18 Przetarg nieograniczony na zadanie: Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w 2019 r. Szczegóły
2 2018-10-12 14:55:01 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.11.2018.6) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 4 obręb Więcbork 2 Szczegóły
3 2018-10-12 14:28:22 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.20.2018 z dnia 12.10.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 259/3 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
4 2018-10-12 14:18:26 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.19.2018 z dnia 12.10.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek oznaczonych nr. ewid. 143/9, 143/10, 143/11, 143/12 w obrębie Witunia, na terenie działek 51/4 i 137 obręb Witunia Szczegóły
5 2018-10-11 14:34:04 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.4.2013) o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW zamontowanych na konstrukcji stalowej, zakotwionej w gruncie metodą wciskania lub wbijania, inwerterów oraz wolnostojących stacji transformatorowo-rozdzielczych wraz z pozostałą infrastrukturą elektroenergetyczną na działce nr ewid. 38 obręb Runowo Krajeńskie Szczegóły
6 2018-10-11 09:01:40 Uchwała Nr XLVI/353/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
7 2018-10-11 08:23:46 Uchwała Nr XLVI/352/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
8 2018-10-10 19:32:54 Komunikat dotyczący warunkowej przydatności wody w Pęperzynie Znak sprawy: N.HK 5211.14.4.2018 KOMUNIKAT NR 1/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. z dnia 10.10.2018r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w… Szczegóły
9 2018-10-10 14:02:31 Uchwała nr XLVI/348/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Więcbork w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Szczegóły
10 2018-10-10 12:01:48 Uchwała Nr XLVII/356/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Więcbork na lata 2012-2030 Szczegóły
« 1 2 3 4 347 348 349 »