Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-08-17 15:53:13 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.8.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie F o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr 43 i 44/1 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
2 2018-08-17 15:50:54 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.7.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie E o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 44/1 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
3 2018-08-17 11:39:21 Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Rewitalizacji Szczegóły
4 2018-08-17 11:34:32 Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynatora Rewitalizacji Szczegóły
5 2018-08-13 14:43:36 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak sprawy: WOO.420.84.2018.JO.18o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie - Runowo Krajeńskie Kolonia o łącznej długości około 2,4 km”, Szczegóły
6 2018-08-13 12:14:31 Petycja SEMICO Sp. z o.o. Szczegóły
7 2018-08-10 14:47:55 Zarządzenie Nr 0050.58.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
8 2018-08-09 14:18:58 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.12.2018 Szczegóły
9 2018-08-09 14:17:35 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR. 6131.1.12.2018) Szczegóły
10 2018-08-09 08:19:24 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork Szczegóły
« 1 2 3 4 340 341 342 »