Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-09-18 14:43:21 Protokół z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 13.08.2019 r. Szczegóły
2 2019-09-18 14:40:05 Protokół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17.06.2019 r. Szczegóły
3 2019-09-18 14:24:47 Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 18.06.2019 r. Szczegóły
4 2019-09-18 09:57:16 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 24.06.2019r. Szczegóły
5 2019-09-18 09:54:21 Protokół nr 10 z obrad dziesiątej sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 26.06.2019 r. Transmisja z obrad oraz Raporty przeprowadzonych głosowań Szczegóły
6 2019-09-18 08:40:40 Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Szczegóły
7 2019-09-17 14:40:23 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.20.2019) Szczegóły
8 2019-09-17 14:08:45 TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – WRZESIEŃ 2019r. TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – WRZESIEŃ 2019r.: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku- 17.09.2019r. godz. 14:30 /miejsce: biuro Przewodniczącej RM/ Posiedzenie Komisji Połączonych: Budżetu i Finansów… Szczegóły
9 2019-09-17 12:56:13 Projekty uchwał XIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 25.09.2019 r. Szczegóły
10 2019-09-17 12:50:11 XIII sesja Rady Miejskiej w Więcborku - 25.09.2019r. Uprzejmie zapraszam na XIII sesję Rady Miejskiej w Więcborku, która odbędzie się 25.09.2019r. /ŚRODA/ o godz. 12:00 w Sali Centrum Aktywności Seniora przy ul. Mickiewicza 22B w Więcborku. Porządek obrad:… Szczegóły
« 1 2 3 4 404 405 406 »