Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-20 14:58:34 Zarządzenie Nr 0050.99.OC.2.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
2 2020-01-20 14:39:55 Zarządzenie Nr 0050.99.OC.1.2019 Burmistrza Wiecborka z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
3 2020-01-20 14:18:18 Projekty uchwał XVII sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 22.01.2020 r. Szczegóły
4 2020-01-17 14:37:00 XVII sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 22.01.2020 r. Uprzejmie zapraszam na XVII sesję Rady Miejskiej w Więcborku, która odbędzie się dnia 22.01.2020 r. /ŚRODA/ o godz. 12.00 w sali Centrum Aktywności Seniora przy ul. Mickiewicza 22B w Więcborku.… Szczegóły
5 2020-01-17 12:18:29 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. Szczegóły
6 2020-01-16 08:51:21 Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Więcbork w 2020 roku Szczegóły
7 2020-01-15 15:00:26 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
8 2020-01-15 12:32:08 Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
9 2020-01-14 13:42:27 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.3.2020) Szczegóły
10 2020-01-13 09:34:29 Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku Szczegóły
« 1 2 3 4 422 423 424 »