Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-07-18 10:30:10 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 17.07.2019 r. (SB.6733.20.2019) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 256/22 w obrębie Lubcza, na terenie działki nr 256/24 obręb Lubcza Szczegóły
2 2019-07-18 10:14:59 Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
3 2019-07-17 08:40:23 Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku do kierowania Akcją Kurierską na terenie Gminy Więcbork Podstawa wyłączenia publikacji treści Zarządzenia: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U. z 2011 r.… Szczegóły
4 2019-07-12 14:45:28 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie K o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 24/5, obręb Runowo Krajeńskie) (znak sprawy: SR.6220.1.16.2018.11) Szczegóły
5 2019-07-11 10:59:10 Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2018 r. Szczegóły
6 2019-07-11 10:49:20 Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
7 2019-07-11 08:36:58 X Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 26.06.2019r. Transmisja z obrad Szczegóły
8 2019-07-10 14:49:23 Uchwała Nr X/70/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 175 położonej przy ul. Sportowej w Więcborku, gmina Więcbork Szczegóły
9 2019-07-10 14:41:59 Uchwała Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)" Szczegóły
10 2019-07-10 14:35:08 Uchwała Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie". Szczegóły
« 1 2 3 4 395 396 397 »