Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-04-17 15:54:07 Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
2 2018-04-17 15:49:38 Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu w przetargu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork zlokalizowanej na nabrzeżu Jeziora Więcborskiego Szczegóły
3 2018-04-17 15:44:06 Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Burmistrz Więcborka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia na lata 2018-2020 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
4 2018-04-13 22:36:35 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Więcborku ogłasza przetarg ofertowy na renowację studni głębinowej Nr 2 ujęcia wody w miejscowości Sypniewo Szczegóły
5 2018-04-13 13:11:30 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu 2018 r. TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ  W WIĘCBORKU – KWIECIEŃ 2018 r.: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku – 18.04.2018 r. /miejsce: biuro Przewodniczącej RM w Więcborku/ Posiedzenie Komisji Zdrowia,… Szczegóły
6 2018-04-10 14:51:59 Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
7 2018-04-10 11:18:21 Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 26.02.2018 r. Szczegóły
8 2018-04-10 10:55:18 Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego z dnia 23.02.2018 r. Szczegóły
9 2018-04-10 10:50:24 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23.02.2018 r. Szczegóły
10 2018-04-06 11:21:08 Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 320 321 322 »