Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-06-28 12:37:02 Zarządzenie Nr 0050.50.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2016 rok Szczegóły
2 2017-06-28 12:17:56 Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
3 2017-06-28 12:11:25 Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
4 2017-06-19 17:30:51 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.06.2017r. o zakończeniu postępowania (Nr sprawy SB.6733.4.2017) Szczegóły
5 2017-06-19 17:27:49 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.06.2017r. o zakończeniu postępowania (Nr sprawy SB.6733.3.2017) Szczegóły
6 2017-06-19 17:21:25 Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego w Więcborku Szczegóły
7 2017-06-19 17:10:29 Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzewku Szczegóły
8 2017-06-19 17:07:02 Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku Szczegóły
9 2017-06-19 17:02:42 Zarządzenie Nr 0050.46.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim Szczegóły
10 2017-06-19 11:17:39 Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu Szczegóły
« 1 2 3 4 280 281 282 »