Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-08-18 14:14:29 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Więcborku w miesiącu sierpniu 2017 r. Posiedzenie połączonych Komisji RM: Budżetu i Finansów, Oświaty Kultury i Sportu oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu  - 29.08.2017r. godz. 15:00 /miejsce: Sala Krajeńska MGOK Więcbork/. Szczegóły
2 2017-08-17 14:10:55 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.47.2017 Szczegóły
3 2017-08-17 14:07:58 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.47.2017 Szczegóły
4 2017-08-14 13:36:50 Zarządzenie nr 21/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Runowo z dnia 12 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasów w Nadleśnictwie Runowo Szczegóły
5 2017-08-11 14:25:20 Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
6 2017-08-09 14:37:22 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.08.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr 935, 712/5, 715, 716, 256/5, 321/4, 167/1LP obręb Sypniewo oraz dz. nr 256/24, 256/25 obręb Lubcza, gm. Więcbork Szczegóły
7 2017-08-09 14:32:44 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.09.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącego oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 17/14, 17/15 obręb Więcbork 2, Szczegóły
8 2017-08-09 14:24:58 Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - Wyprawka szkolna" Szczegóły
9 2017-08-09 14:00:35 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 08.08.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej - komunalnej we wsi Pęperzyn II- Pęperzyn Wybudowanie, na terenie działek nr ew. 330, 328, 331/7, 331/15, 345, 352, 9, 22 Obręb Pęperzyn, gm. Więcbork Szczegóły
10 2017-08-07 08:42:52 Uchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na podwyższenie kapitału zakąłdowego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Więcborku Szczegóły
« 1 2 3 4 285 286 287 »