Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia W terminie do 7 dni.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213 (52) 38 95 216 (52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysuj z miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego,
   2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  • Opłaty Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu wynosi: od wypisu 30 zł. (do 5 stron); 50 zł. (powyżej 5 stron); od wyrysu 20 zł ( za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4) - wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
  • Uwagi

   Brak.

  • Podstawa prawna

   Art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian