Udostępnianie informacji publicznej

  • Wydział Referat Organizacyjny
  • Termin załatwienia Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 2
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 202
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty Wniosek osoby żądającej udostępnienia informacji.
  • Opłaty Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Więcborka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Brak.

  • Podstawa prawna

   1. Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian