Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Nieobowiązujący
  • Sesja XXXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2018
  • Data wejścia w życie 01.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5067
  • Nr aktu prawnego XXXVIII/285/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wysokość stawek podatku od środków transportowych
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian