Uchwałą Nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 27.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVI/271/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 446 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian