Uchwała Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 wrzesnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Nieobowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2018
  • Data wejścia w życie 01.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.10.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3837
  • Nr aktu prawnego XXXVI/264/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz w zwiazku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) i po zasięgnieciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian