Uchwała Nr XXXVI/261/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 27.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVI/261/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Gminny Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian