Uchwała Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2018

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 20.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2018
  • Data wejścia w życie 01.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.01.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 30
  • Nr aktu prawnego XXXIX/302/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Budżet Gminy Więcbork na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz.U. 2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian