Uchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na podwyższenie kapitału zakąłdowego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Więcborku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 26.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.04.2017
  • Data wejścia w życie 26.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXI/234/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Więcborku
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian