Uchwała Nr XXXI/230/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXX/227/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Więcborka

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 26.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 26.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXI/230/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Udzielenie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XXX/227/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Więcborka
  • Podstawa prawna wydania art. 101 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian