Uchwała Nr XXVI/200/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2016
  • Data wejścia w życie 21.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXVI/200/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 3051 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian