Uchwała Nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2017
  • Data wejścia w życie 01.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 10.01.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 159
  • Nr aktu prawnego XXVI/193/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwalenie budżetu Gminy Więcbork na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian