Uchwała Nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Nieobowiązujący
  • Sesja XXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.01.2017
  • Data wejścia w życie 12.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 28.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Poz. 4933
  • Nr aktu prawnego XXVI/192/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian