Uchwała Nr XLV/343/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLV
  • Data podjęcia (podpisania) 26.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.06.2018
  • Data wejścia w życie 26.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLV/343/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmiany budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian