Uchwała Nr XLV/341/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Więcborka

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLV
  • Data podjęcia (podpisania) 26.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.07.2018
  • Data wejścia w życie 01.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLV/341/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Więcborka
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000) art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930) oraz rozporządzenia rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorzadowych (Dz.U. 2018 poz. 936)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian