Uchwała nr XLV/340/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na plaży przy Jeziorze Konicznym w miejscowości Lubcza

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Nieobowiązujący
  • Sesja XLV
  • Data podjęcia (podpisania) 26.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLV/340/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego da kąpieli na plaży przy Jeziorze Konicznym w miejscowości Lubcza
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) w zw. z art. 16 pkt 28, art. 39 ust. 1, 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, 2180)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian