Uchwała Nr XLV/339/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLV
  • Data podjęcia (podpisania) 26.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.07.2018
  • Data wejścia w życie 01.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLV/339/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Przyjęcie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian