Uchwała Nr XLIII/323/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Więcborku i nadania statutu

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Nieobowiązujący
  • Sesja XLIII
  • Data podjęcia (podpisania) 25.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.05.2018
  • Data wejścia w życie 23.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 08.05.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2564
  • Nr aktu prawnego XLIII/323/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Utworzenie Klubu Dzieciecego w Więcborku i nadanie statutu
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian