Uchwała Nr XLII/313/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Więcbork na okręgi wyborcze

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 28.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.04.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1872
  • Nr aktu prawnego XLII/313/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Podział Gminy na okręgi wyborcze
  • Podstawa prawna wydania art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian