Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.12.2015
  • Data wejścia w życie 19.12.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.12.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4003
  • Nr aktu prawnego XIII/87/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zasady sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2015 r poz. 1515) art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 2 pkt 1 , art. 67 ust. 3a, art. 68 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 3 oraz art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian