Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Nieobowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.12.2015
  • Data wejścia w życie 19.12.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.12.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4001
  • Nr aktu prawnego XIII/86/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian