Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2016
  • Data wejścia w życie 01.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.12.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3998
  • Nr aktu prawnego XIII/82/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Stawki opłaty targowej i jej poboru
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 19 pkt 1 lit a, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 613)
  • Grupa aktów prawnych Gospodarka komunalna
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian