Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2016
  • Data wejścia w życie 01.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.12.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3999
  • Nr aktu prawnego XIII/81/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5, art. 6 ust. 12 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 poz. 528, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283)
  • Grupa aktów prawnych Gospodarka komunalna
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian