Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2015 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym oraz określenia warunków i sposobu przyznawania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.10.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.11.2015
  • Data wejścia w życie 19.11.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.11.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3305
  • Nr aktu prawnego XII/78/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Określenie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym oraz określenia warunków i sposobu przyznawania
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm), art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 191 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian