Uchwała Nr XII/75/19 Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Więcborku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.08.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.08.2019
  • Data wejścia w życie 28.08.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XII/75/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości położonych w Więcborku
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.u. z 2019 r. poz. 506) art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian