Uchwała Nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Więcbork

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.08.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.08.2019
  • Data wejścia w życie 28.08.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XII/74/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 305 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian