Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 28.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.12.2018
  • Data wejścia w życie 18.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.12.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6057
  • Nr aktu prawnego II/15/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian