Uchwała Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Więcborku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja I
  • Data podjęcia (podpisania) 19.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.11.2018
  • Data wejścia w życie 19.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego I/7/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Więcborku
  • Podstawa prawna wydania art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 91 ust. 1 uchwały Nr XLVII/354/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiecbork (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 4951)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian