Uchwała Nr 9/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian