Uchwała Nr 9/P/2016 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2017 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian