Uchwała Nr 8/Kd/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian