Uchwała Nr 2 /Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian