Uchwała Nr 1/D/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Więcbork na 2017 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian