Uchwała Nr 14/Kd/2015 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27.01.2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian