Uchwała Nr 12/I/2014 Składu Orzekającego nr 1 RIO w Bydgoszczy z dnia 15.09.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Więcborka informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. …

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian