Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
20.02.2015 05.03.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa i rozładunek materiałów budowlanych na utwardzenie dróg gminnych. Szczegóły
28.01.2015 12.02.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek” Szczegóły
21.01.2014 29.01.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa oleju napędowego ON i gazu skroplonego LPG dla Gminy Więcbork w 2015 roku” Szczegóły
19.12.2014 26.01.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w okresie od 16.02.2015 r. do 31.12.2015 r. Szczegóły
12.12.2014 22.12.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Więcbork w okresie od 08.01.2015 r. do 07.01.2020 r. Szczegóły
02.12.2014 12.12.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Więcbork” Szczegóły
27.11.2014 05.12.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Więcbork w okresie od 08.01.2015 r. do 07.01.2020 r. Szczegóły
22.10.2014 28.11.2014 Przetarg nieograniczony na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo gmina Więcbork Szczegóły
17.10.2014 27.10.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku” Szczegóły
10.10.2014 27.10.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa i remont pomostu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont budynku hangaru służącego rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »