Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
04.09.2015 21.09.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej – odwodnienie terenu utwardzonego przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku Szczegóły
03.09.2015 18.09.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Sypniewie, gm. Więcbork” Szczegóły
10.08.2015 26.08.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo (…) Szczegóły
06.08.2015 21.08.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Utwardzenie terenu oraz dróg wewnętrznych w nowoprojektowanej części cmentarza komunalnego w Więcborku” Szczegóły
06.08.2015 02.09.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa fabrycznie nowej równiarki drogowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu” Szczegóły
30.04.2015 11.05.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”. Szczegóły
29.04.2015 14.05.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa oświetlenia drogowego: ul. Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Pomorska w Więcborku Szczegóły
22.04.2015 08.05.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa drogi gminnej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego w Więcborku” Szczegóły
05.03.2015 13.03.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa materiałów drogowych na rzecz Gminy Więcbork” Szczegóły
05.03.2015 20.03.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Wynajem maszyn wraz z obsługą operatorską do robót na terenie gminy Więcbork” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »