Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
02.11.2015 17.11.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV – oświetlenie drogowe na Os. Piastowskim w Więcborku Szczegóły
29.10.2015 09.12.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w 2016 r. Szczegóły
29.10.2015 06.11.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2015/2016 Szczegóły
09.10.2015 26.10.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa oraz rozbudowa budynku świetlicy w Zespole Szkół w Sypniewie wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr ew. 229/2 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
08.09.2015 23.09.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Wymiana kotła c.o. węglowego na paliwo stałe typu ekogroszek lub pelet wraz z modernizacją kotłowni w budynku Szkoły podstawowej w Więcborku Szczegóły
04.09.2015 21.09.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej – odwodnienie terenu utwardzonego przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku Szczegóły
03.09.2015 18.09.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Sypniewie, gm. Więcbork” Szczegóły
10.08.2015 26.08.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo (…) Szczegóły
06.08.2015 21.08.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Utwardzenie terenu oraz dróg wewnętrznych w nowoprojektowanej części cmentarza komunalnego w Więcborku” Szczegóły
06.08.2015 02.09.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa fabrycznie nowej równiarki drogowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »