Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
02.11.2016 05.12.2016 Przetarg nieograniczony na zadanie: Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w 2017 r. Szczegóły
31.10.2016 09.11.2016 Przetarg nieograniczony na zadanie: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2016/2017 Szczegóły
26.10.2016 10.11.2016 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych na os. Łopiennik w Więcborku Szczegóły
30.09.2016 17.10.2016 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania przedszkola na budynek wielorodzinny na działce nr ew. 109/1 obręb nr 0012 Runowo Kraj., gm. Więcbork – I etap Szczegóły
28.09.2016 14.10.2016 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV – oświetlenie drogowe na os. Piastowskim w Więcborku (ul. Szlaku Bursztynowego, ul. Krajeńska, ul. Kazimierza II Sprawiedliwego, ul. Mieszka III Starego, ul. Henryka IV Probusa) Szczegóły
07.07.2016 26.07.2016 Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku. Szczegóły
04.07.2016 19.07.2016 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni tłuczniowej, do dlugości 0,700 km w obrębach geodezyjnych Zakrzewek dz. nr 144/4 Witunia dz. nr 8 i 5/1 obręb Nowy Dwór dz. nr 131/1 Szczegóły
09.06.2016 17.06.2016 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów drogowych” Szczegóły
03.06.2016 20.06.2016 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmuń – Puszcza-Zabartowo Szczegóły
18.05.2016 02.06.2016 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Więcborku” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »