Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
12.10.2017 27.10.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania przedszkola na budynek wielorodzinny na działce nr ew. 109/1 obręb 0012 Runowo Kraj., gm. Więcbork – II etap” Szczegóły
04.08.2017 22.08.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską” Szczegóły
14.07.2017 31.07.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, skladającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm do długości 0,650 km w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór – cz. dz. nr 131/1 oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206C relacji Zakrzewek-Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór – dz. nr ew. 27 i 137″ Szczegóły
12.05.2017 22.05.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork” Szczegóły
10.03.2017 28.03.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku Szczegóły
09.03.2017 24.03.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku – ul. B. Krzywoustego Szczegóły
18.01.2017 26.01.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa oleju napędowego ON i gazu skroplonego LPG dla Gminy Więcbork w 2017 roku Szczegóły
25.11.2016 05.12.2016 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług restauracyjnych, polegających na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków obiadowych – jednodaniowych na terenie miasta Więcbork, dziennie dla ok. 70 klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 16 stycznia 2017 r. do 24 grudnia 2017 r. Szczegóły
24.11.2016 02.12.2016 Przetarg nieograniczony na: Przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nauki szkolnej, w okresach od 16 stycznia 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. oraz od 11 września 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. do szkół w Gminie Więcbork (tj. do Zespołu Szkół w Peperzynie, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu, Szkoły Podstawowej im. Jana i Elżbiety Orzelskich w Runowie Krajeńskim, Zespołu Szkół w Sypniewie, Szkoły Podstawowej w Zakrzewku), gorących posiłków jednodaniowych, dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
24.11.2016 02.12.2016 Przetarg nieograniczony na: Przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni robocze, w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. gorących posiłków jednodaniowych dziennie dla ok. 35 osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »