Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
06.12.2017 21.12.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych (fundamentów pod zbiorniki retencyjne) wraz z ich montażem” na obiekcie SUW w Sypniewie Szczegóły
10.11.2017 28.11.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” Szczegóły
07.11.2017 28.11.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych (fundamentów pod zbiorniki retencyjne) wraz z ich montażem” na obiekcie SUW w Sypniewie Szczegóły
31.10.2017 14.11.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2017/2018 Szczegóły
26.10.2017 30.11.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w 2018 r. Szczegóły
12.10.2017 27.10.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania przedszkola na budynek wielorodzinny na działce nr ew. 109/1 obręb 0012 Runowo Kraj., gm. Więcbork – II etap” Szczegóły
04.08.2017 22.08.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską” Szczegóły
14.07.2017 31.07.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, skladającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm do długości 0,650 km w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór – cz. dz. nr 131/1 oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206C relacji Zakrzewek-Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór – dz. nr ew. 27 i 137″ Szczegóły
12.05.2017 22.05.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork” Szczegóły
10.03.2017 28.03.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »