Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
01.02.2018 16.02.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na Os. Piastowskim w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – ul. W. Łokietka Szczegóły
18.01.2018 26.01.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa oleju napędowego ON i gazu skroplonego LPG dla Gminy Więcbork w 2018 r. Szczegóły
05.01.2018 23.01.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu Szczegóły
06.12.2017 21.12.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych (fundamentów pod zbiorniki retencyjne) wraz z ich montażem” na obiekcie SUW w Sypniewie Szczegóły
10.11.2017 28.11.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” Szczegóły
07.11.2017 28.11.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych (fundamentów pod zbiorniki retencyjne) wraz z ich montażem” na obiekcie SUW w Sypniewie Szczegóły
31.10.2017 14.11.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2017/2018 Szczegóły
26.10.2017 30.11.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w 2018 r. Szczegóły
12.10.2017 27.10.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania przedszkola na budynek wielorodzinny na działce nr ew. 109/1 obręb 0012 Runowo Kraj., gm. Więcbork – II etap” Szczegóły
04.08.2017 22.08.2017 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »