Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
22.03.2019 09.04.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie. Szczegóły
11.03.2019 27.03.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) Szczegóły
08.02.2019 18.02.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa i rozładunek gruzu budowlanego (kruszonego, frakcjonowanego 0-65 mm) na utwardzenie dróg gminnych Szczegóły
17.01.2019 30.01.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa oleju napędowego ON i gazu skroplonego LPG dla Gminy Więcbork w 2019 r. Szczegóły
19.12.2018 11.01.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej – ławek z oparciem, stojaków na rowery, lunety widokowej, koszy na odpady zmieszane” Szczegóły
09.11.2018 26.11.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2018/2019 Szczegóły
15.10.2018 23.11.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w 2019 r. Szczegóły
07.08.2018 22.08.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 – Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej Szczegóły
13.07.2018 31.07.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo-Puszcza” Szczegóły
13.07.2018 31.07.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa drogi – ul. Strzelecka w Więcborku – II etap” Szczegóły
« 1 2 3 4 7 8 9 »