Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
12.12.2019 20.12.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Więcbork i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 08 stycznia 2020 r. do 07 stycznia 2024 r.” Szczegóły
22.11.2019 03.12.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2019/2020 Szczegóły
18.11.2019 26.11.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.” Szczegóły
15.11.2019 18.12.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w 2020 r. Szczegóły
17.10.2019 28.10.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy niskopodwoziowej oraz koparki gąsienicowej z osprzętem na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Więcborku” Szczegóły
06.09.2019 24.09.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o długości 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00, a km 1+314,00 jej przebiegu, wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych Szczegóły
19.08.2019 03.09.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont drogi – ul. Dworcowa w Więcborku – I etap Szczegóły
07.08.2019 22.08.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont drogi – ul. Słoneczna w Więcborku – I etap Szczegóły
26.07.2019 13.08.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Runowskiej we wsi Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
08.07.2019 23.07.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont drogi – ul. Strzelecka w Więcborku – III etap Szczegóły
« 1 2 3 4 8 9 10 »