Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
31.03.2020 17.04.2020 Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont drogi – ul. Słoneczna w Więcborku – II etap Szczegóły
30.03.2020 16.04.2020 Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont drogi – ul. Dworcowa w Więcborku – II etap Szczegóły
06.03.2020 24.03.2020 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej Szczegóły
02.03.2020 10.03.2020 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa używanego pojazdu ciężarowego do zbierania i transportu odpadów komunalnych” Szczegóły
30.01.2020 10.02.2020 Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa oleju napędowego ON i gazu skroplonego LPG dla Gminy Więcbork w 2020 r. Szczegóły
12.12.2019 20.12.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Więcbork i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 08 stycznia 2020 r. do 07 stycznia 2024 r.” Szczegóły
22.11.2019 03.12.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2019/2020 Szczegóły
18.11.2019 26.11.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.” Szczegóły
15.11.2019 18.12.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w 2020 r. Szczegóły
17.10.2019 28.10.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy niskopodwoziowej oraz koparki gąsienicowej z osprzętem na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Więcborku” Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »