Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
06.09.2019 24.09.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o długości 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00, a km 1+314,00 jej przebiegu, wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych Szczegóły
19.08.2019 03.09.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont drogi – ul. Dworcowa w Więcborku – I etap Szczegóły
07.08.2019 22.08.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont drogi – ul. Słoneczna w Więcborku – I etap Szczegóły
26.07.2019 13.08.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Runowskiej we wsi Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
08.07.2019 23.07.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont drogi – ul. Strzelecka w Więcborku – III etap Szczegóły
03.07.2019 16.07.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku” Szczegóły
27.06.2019 12.07.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo-Puszcza Szczegóły
17.04.2019 14.05.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie – Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych Szczegóły
22.03.2019 09.04.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie. Szczegóły
11.03.2019 27.03.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) Szczegóły
« 1 2 3 4 8 9 10 »