„Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”

W 2017r. Gmina Więcbork planuje realizację projektu pn: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”. Inwestycja będzie polegać na dociepleniu dachu (styropapą gr. 15 cm), ociepleniu ścian zewnętrznych budynku styropianem frezowanym samogasnacycm gr. 15 cm, wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji kotłowni.
Gmina Więcbork na realizacje przedmiotowej inwestycji pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 879 605,92 zł, koszty kwalifikowane 598 416,28 zł wartość dofinansowania z EFRR 418 891,39 zł co stanowi 70,00% kosztów kwalifikowanych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian