Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Więcborku – Styczeń 2020 r.

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ  W WIĘCBORKU – Styczeń 2020r.:

  • Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Więcborku – 15.01.2020r. /miejsce: biuro Przewodniczącej RM w Więcborku/
  • Posiedzenie Komisji Połączonych: Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej
    i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Więcborku – 21.01.2020r. godz. 14:30 – wizja lokalna w Sypniewie; godz. 15:00 –kontynuacja posiedzenia w sali Centrum Aktywności Seniora w Więcborku.

/Inf. Biuro RM w Więcborku/

Informacje

Rejestr zmian