TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – MARZEC 2019 r.

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – MARZEC 2019R.

* Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku – 19.03.2019 r. godz. 14.30 (miejsce: biuro Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku),

* Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Więcborku – 25.03.2019 r. godz. 10.00 (miejsce: Sala Centrum Aktywności Seniora w Więcborku),

* Posiedzenie Komisji połączonych: Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Więcborku – 26.03.2019 r. godz. 14.00 (miejsce: Sala Centrum Aktywności Seniora w Więcborku).

Informacje

Rejestr zmian