Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu 2018 r.

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ  W WIĘCBORKU – KWIECIEŃ 2018 r.:

  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku 18.04.2018 r.
    /miejsce: biuro Przewodniczącej RM w Więcborku/
  • Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Więcborku- 23.04.2018r. godz. 13:00 /miejsce: Sala Krajeńska Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku/.
  • Posiedzenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu Rady Miejskiej w Więcborku – 23.04.2018r. 14:00 /miejsce: Sala Krajeńska Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku/.
  • Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Więcborku 24.04.2018r. godz. 14:15 /miejsce: Sala Krajeńska MGOK Więcbork/
  • Posiedzenie połączonych Komisji RM: Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
    w Więcborku – 24.04.2018r godz. 15:00 /miejsce: Sala Krajeńska MGOK Więcbork/.

 

Informacje

Rejestr zmian