Terminy Komisji Rady Miejskiej w Więcborku – Maj 2017 r.

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ  W WIĘCBORKU
– MAJ 2017R.:

  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 29.05.2017r. godz. 10:00 /miejsce: salka narad UM Więcbork/,
  • Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
    i Porządku Publicznego – 30.05.2017r. godz. 13:00 /miejsce: Sala Krajeńska MGOK Więcbork/,
  • Posiedzenie połączonych Komisji RM: Budżetu
    i Finansów oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu – 30.05.2017r. godz. 15:00 /miejsce: Sala Krajeńska MGOK Więcbork/.

 

Informacje

Rejestr zmian