Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem

  • Wydział Referat Organizacyjny
  • Termin załatwienia Niezwłocznie.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 2
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 202 (52) 38 95 207
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1) Wniosek.
   2) Oryginał dokumentu (do wglądu).
  • Opłaty 5,00 zł stwierdzenie zgodności z oryginałem jednej strony.Kasa Urzędu Miejskiego w Więcborku, I piętro pok. Nr 14 w godzinach 7.30-14.00, we wtorki 8.15-15.00lub przelewem na konto bankoweNr rachunku: 35816200030000356420000010 Bank Spółdzielczy w Więcborku.
  • Tryb odwoławczy Brak.
  • Uwagi

   Urząd potwierdza zgodność kserokopii z oryginałem dokumentów wystawionych wyłącznie przez tutejszy Urząd.

  • Podstawa prawna

   1. Art. 73 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późń. zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian