Sprostowanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu lub oczywistych błędów pisarskich

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia 1 miesiąc, wymagające wyjaśnienia do 2 miesięcy.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Stanu Cywilnego, ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00
  • Telefon kontaktowy (52) 38 98 511
  • Miejsce odbioru Urząd Stanu Cywilnego
  • Wymagane dokumenty 1. Podanie o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.
   2. Odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie sprostowany błędny zapis.
   3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
   4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
  • Opłaty 39 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji - patrz Uwagi
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wiecborku 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Opłata
   39 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji,
   Kasa Urzędu Miejskiego w Więcborku, I piętro pok. Nr 14 w godzinach 7.30-14.00, we wtorki 8.15-15.00
   lub przelewem na konto bankowe
   Nr rachunku: 35816200030000356420000010 Bank Spółdzielczy w Więcborku.
   Opłaty z zagranicy:
   KONTO BANKOWE: Urząd Miejski w Więcborku
   IBAN PL 35816200030000356420000010 (Bank Spółdzielczy w Więcborku)
   SWIFT GBWCPLPP

   Uwagi
   • Decyzją Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może być sprostowany jedynie oczywisty błąd pisarski. Pozostałe błędy prostuje sąd w postępowaniu nieprocesowym w Sądzie Rejonowym.
   • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego.
   • Podstawą sprostowania aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców. Akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo; akt zgonu może być sprostowany na podstawie aktu urodzenia i małżeństwa osoby zmarłej.

    

  • Podstawa prawna

   1. Art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 Nr 212 poz. 1264 z późń. zm.),
   2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 ze zm.),
   3. Cz. I kol. 2i3 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian