Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2016 rok wraz z uchwałą nr 20/S/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26.04.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Więcborka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian