Sporządzenie/zmiana miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia -
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213 (52) 38 95 216 (52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek,
   2. Mapa zasadnicza nieruchomości, której wniosek dotyczy,
   3. Mapa ewidencyjna,
   4. Wypis z rejestru gruntów.
  • Opłaty Nie pobiera się.
  • Tryb odwoławczy -
  • Uwagi

   Z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każdy. Nie jest to jednak wniosek w indywidualnej sprawie w rozumieniu kpa., gdyż ma on charakter jedynie postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest określone żadnym terminem. Przyjęte wnioski mogą stać się przyczyną przystąpienia do sporządzania planu, z inicjatywą tą występuje jednak Burmistrz.

  • Podstawa prawna

   Art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian